Ceník

PRVNÍ HODINA ZDARMA

1 hod. 60 Kč

permanentní legitimace 6 hod. 300,- Kč

členský příspěvek ČASPV 200,- Kč/rok