Zdena Matoušková

 

Od dětství jsem měla ráda pohyb spojený s hudbou. Jako malá holka jsem chodila cvičit do Sokola v Říčanech a tančila např. Českou besedu (moji prarodiče byli u Baráčníků). Následovaly kurzy pohybové výchovy s prof. Breussovou již v Praze.

V 2. polovině 70. let jsem navštěvovala tehdy velmi populární taneční pořady Tančíme v texaskách, které pořádal Rudolf Šimek se svou skupinou (s nácvikem izolovaných pohybů a diskotékových tanců). Zároveň se začalo u nás rozšiřovat pro mě velmi přitažlivé cvičení – džezgymnastika, a první semináře a pravidelné cvičení tohoto druhu pod vedením Karla Lamberta.

Zásadní zlom pro mě znamenal v r. 1976 týdenní pobyt se cvičením na moderní hudbu ve Vysokém nad Jizerou s manželi Šimberovými z Brna, kdy jsem se rozhodla, že budu také cvičitelka džezgymnastiky. Začala jsem dojíždět do Zdic (na mateřské dovolené jsem tam trávila letní měsíce), kde jsem vedla 2 hodiny týdně cvičení pro ženy, které pořádal zdejší Svaz žen. Díky trpělivosti a vstřícnému přijetí mých stávajících kamarádek jsem zde získávala cvičitelskou praxi. Postupně jsem začala procházet kvalifikačními zkouškami ZRTV, navštěvovala jsem odborné semináře (popravdě musím říci, že semináře, pořádané svazem ZRTV (Základní a rekreační tělesná výchova), i jím vydávané metodické materiály, byly na vysoké úrovni a zdarma). Velké úsilí jsem věnovala shánění odpovídající hudby, což v těch letech nebylo vůbec snadné.

Po několika letech jsem začala vést hodiny zaměřené na džezgymnastiku a na (v 80. letech začínající) aerobik v TJ Zahradní Město - západ (TJ ZMZ), dnes TJ Astra. Od roku 1982 jsme v TJ ZMZ vedly s mými kamarádkami (A. Ehrlichová, V. Filipová, V. Pínová, V. Ságová, J. Zborníková) několik hodin aerobiku a kondičního cvičení týdně. Podle mého názoru na dobré úrovni, čemuž odpovídala i návštěvnost jednotlivých hodin v hale TJ ZMZ (viz fotoalbum). Na tuto dobu vzpomínáme všechny velmi rády a dodnes se scházíme. Vedle práce v zaměstnání a starostí o rodinu to byl pro nás příjemný aktivní odpočinek s vědomím prospěšnosti pro cvičenky a cvičence, kteří v té době skutečně hodně navštěvovali všechny pohybové aktivity. Přes naší snahu o profesionalitu nám někteří lidé ve vedení TJ ZMZ rozhodně nevycházeli vstříc (např. několikeré neúspěšné žádosti o kvalitní magnetofon a reproduktor, ve velké hale nezbytné). Proto hned, jak to bylo možné, začátkem září 1990, část z nás utvořila Regenerační studio IDEÁL a začali jsme cvičit v pronajaté tělocvičně ZŠ Jahodová, Zahradní Město – východ. (viz historie).

Od r. 1990 se specializuji na zdravotní tělesnou výchovu, kterou považuji za základ veškeré pohybové aktivity. Postupně jsem si udělala kvalifikaci Cvičitel zdravotní tělesné výchovy přes III., II. až I. stupeň a kvalifikaci Cvičitel psychomotoriky III. st. Ve cvičebních jednotkách, zaměřených především na střední generaci a seniory, jsem se snažila využívat veškeré své předcházející zkušenosti, přizpůsobené věku a jemu odpovídajícím potížím. Začala jsem se více zajímat o zdravotní aspekty cvičení a s tím související výživové i psychologické otázky. Když jsem se dozvěděla, že v září 2001 otevírá Milan Calábek nové čtyřleté studium Univerzity nové doby, zaměřené na rozvoj osobnosti a zdravý životní styl, neváhala jsem se přihlásit. Protože v prohlubování těchto celostních znalostí nelze skončit, pokračovala jsem zde postgraduálním studiem až do roku 2017.


V současné době ze zdravotních důvodů pravidelně nepředcvičuji. Věnuji se "hladkému" chodu našeho studia Ideál, jsem členka Metodické rady organizace Sport pro všechny Praha (SPV Praha), společně se svými kolegyněmi, a hlavně kamarádkami z Komise zdrav. TV při SPV Praha, pořádáme podzimní semináře pro cvičitelky se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu a seniory, navštěvuji odborné semináře jak s touto tématikou, tak i přednášky  Univerzity třetího věku na Filosofické fakultě UK. Zkrátka, život mě těší i nadále:-).

  • instruktorka a lektorka I. třídy Zdr.Tv (ČASPV - akreditace MŠMT),
  • kvalifikace : I. - III.tř. Zdr.Tv, ZRTV III. a IV. tř., rytmická gymnastika II. tř. psychomotorika III. tř.
  • členka Metodické rady a vedoucí Komise zdravotní tělesné výchovy SPV Praha
  • absolventka čtyřletého studia Univerzity Nové doby Milana Calábka (zaměření na rozvoj osobnosti a zdravý životní styl), následně do r. 2017 posluchačka postgraduálního studia této univerzity,
  • odborné semináře týkající se pohybu, výživy a psychologie osobnosti.
  • cvičitelka roku 2019 - ocenění Českého olympijského výboru v kategorii Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky