Historie a současnost Regeneračního studia IDEÁL

Regenerační studio jsme založili začátkem září 1990. Tehdy nás bylo pět: Věra Filipová, Zdena Matoušková, Vlaďka Pínová, Jarek Kučera a psycholog Ivo Sedláček

Od začátku jsme byli přesvědčeni, že poskytneme našim cvičencům komplexní služby. Proto jsme zvolili název Regenerační studio IDEÁL s logem znázorňujícím kapku s životodárnou tekutinou (vody, krve). Splnění tohoto cíle vyžadovalo vymezení všech dosud používaných cvičebních metodik pro vyústění v účinnou regenerační metodu tělesného i duševního rozvoje cvičících.

Domluvili jsme se s paní ředitelkou v ZŠ Jahodová a pronajali jsme si pět hodin týdně. Čtyři hodiny jsme věnovali různým druhům cvičení při hudbě – od aerobního přes kondiční posilovací cvičení – dnes nazývané P-class – po zdravotní tělesnou výchovu. (Pro zajímavost uvádíme dochované dva plakátky z roku 1990 a z roku 1991.)

Protože jsme byli čerstvými absolventy základního masérského kurzu, poskytovali jsme pro zájemce z řad cvičenek a cvičenců sportovní masáže na masérském stole, umístěném v jedné z šaten tělocvičny. Z dnešního hlediska, kdy je velký počet profesionálních fitness, dost primitivní způsob, ale zájem byl velký. Doplňoval nás PhDr. Ivo Sedláček, který měl týdně jednu hodinu relaxaci a autogenní trénink.

Takto jsme fungovali rok a půl. Potom se ukázalo, že velká tělocvična není příliš vhodná ani pro relaxaci, ani pro autogenní trénink a protože Ivo Sedláček byl velice zaměstnaný, po vzájemné dohodě jsme tuto hodinu zrušili. Je nám moc líto, že Ivo již nežije. Za několik let po krátké nemoci zemřel.

Do r. 1994 jsme působili v ZŠ Jahodová. Protože se v tomto roce prováděly v tělocvičně rozsáhlé opravy, byli jsme rádi, když nás od nového školního roku vzala pod svá křídla ZŠ Švehlova a paní ředitelka Mgr. Milena Repaská. Zde jsme působili ke všeobecné spokojenosti do června 2017. Z důvodu uzavření obou tělocvičen z technických důvodů jsme našli díky vstřícnému jednání vedení Vyšší odborné školy sociálně právní (v areálu bývalé ZŠ Jahodová)  od 12. října 2017 "azyl" v jejich tělocvičně. Přesně v té tělocvičně, ale nyní daleko komfortněji vybavené, kde jsme začínali s naším cvičením:-).

Několik let vedla Věra Filipová také cvičení na velkých balonech – gymballech - které bylo velmi oblíbené a hlavně účinné na bolesti zad. Pak se bohužel přestěhovala a vzhledem k velké vzdálenosti nemohla dojíždět do Zahradního Města.

V r. 2002 z důvodů náročných pracovních úkolů odešel Jarek Kučera, jeden z mála mužských cvičitelů různých forem cvičení s hudbou. Také toto cvičení bylo hodně navštěvované – Jarek měl, a má, velký cit pro výběr vhodné a kvalitní hudby a u žen velký respekt. Nyní působí v jako místonáčelník České obce sokolské.

Hodiny aerobiku nám externě střídavě vedly mladé cvičitelky MUDr. Šárka Barešová, Monika Nastulczyková, Kateřina Rýdlová a MUDr. Soňa Trsková, všechny s velkou profesionalitou. V té době již ale vzniklo mnoho fitcenter s lepším zázemím (zrcadla, koberce, vitaminové bary) a mladší ročníky se přesunuly tam.


Současnost

Naše studio IDEÁL je součástí Sportovního klubu Pohyb je život při organizaci Sport pro všechny Praha, z.s., což má pro naše členky a členy výhodu ve slevě na akce České asociace Sportu pro všechny, z.s. (ČASPV), v základním pojištění proti úrazu, pro nás v občasných částečných dotacích na nájem, což následně umožňuje příliš nezvyšovat vstupné na cvičení.

Postupně jsme se specializovaly převážně na střední a seniorský věk, který obnáší i některé fyzické a psychické potíže, se kterými je nutno počítat. Nacházejí nás i zájemci, kteří zde získávají základní pohybové návyky a pak pokračují ve fitness v kondičně náročnějším cvičení.

Protože správné držení těla je základní podmínkou pro optimální činnost těla i duše, náplň našeho cvičení je zaměřena na obnovení a udržování svalové rovnováhy a odstranění, nebo zmírnění především bolestí zad a s nimi souvisejícími bolestmi hlavy, kloubů, apod. Využíváme moderní náčiní – overbaly a therabandy, které umocňují nejen fyziologický účinek cviků, ale působí relaxačně i svojí barevností. Kvalitní reprodukce citlivě vybraného hudebního doprovodu je samozřejmostí. Nedílnou součástí je naše snaha o příjemnou atmosféru v tělocvičně:-).

 V současné době především vede cvičení Záda bez bolestí  Vlaďka Pínová, občas Zdena Matoušková, hostují Romana Soukupová, Simona Šůsová a Jarek Kučera. Tím, že se všichni občas střídají ve vedení hodin, je každá hodina, při důsledném dodržování stavby cvičební jednotky zdrav. TV, obsahově (výběrem cviků i hudby) jiná podle individuality vedoucích cvičební jednotky. Domníváme se, že toto je pro naše cvičenky i cvičence příjemné zpestření a osvěžení.

V r. 2009 byla založena při Pražském sdružení SPV (nyní Sport pro všechny Praha, z.s.) Komise zdravotní tělesné výchovy, jejímiž členkami se staly: Zdena Matoušková (vedoucí), Vlaďka Pínová, Věra Filipová, Věra Pivonková, Simona Šůsová a Věra Ságová (tj. skoro všechny současné nebo  bývalé instruktorky studia Ideál). Vymýšlíme a organizujeme podzimní semináře pro cvičitele pod hlavičkou Sportu pro všechny Praha, zaměřené na problematiku zdravotní tělesné výchovy. Za dlouhou dobu našeho působení v tělovýchově známe hodně kamarádů, vynikajících odborníků v této oblasti, kteří ochotně na naše pozvání na těchto seminářích lektorují. Nutno ještě podotknouti:-), že Věra Pivonková a Věra Filipová jsou jedny z nich. Snažíme se i zde, aby semináře přinášely všem účastníkům, kromě odborné stránky, také příjemné chvíle strávené v kruhu stejně "nastavených" lidí. Vedle toho se jako komise účastníme různých sportovních akcí Sport pro všechny Praha, když je potřeba pomoci organizačně. Scházíme se nejen jako členky komise, ale hlavně jako dlouholeté kamarádky a všechny si vážíme toho, že jsme se našly:-).

Jen nás mrzí (a nejenom nás), že pravidelná všeobecná tělovýchova je odsouvána našimi politiky až úplně na okraj zájmu ....

 

Během dvaceti čtyř let trvání prošlo naším studiem velké množství cvičenek a cvičenců. Rády bychom za všechny vzpomněly na pana ing. Svatopluka Ruferta, od roku 1990 pravidelného návštěvníka našich hodin. Pan inženýr před lety podlehl nevyléčitelné nemoci, ale při jedné fotodokumentaci cvičební hodiny vyjádřil přání, že by byl rád, aby se o něm vědělo, že do téhle party patřil. Patřil a dodnes k nám patří.

Protože máme za sebou bohatou praxi ve vedení cvičebních hodin s veřejností různého věku, máme možnost srovnání mezi těmi, kteří mají zájem hlavně o svoji postavu (především mladší ročníky), a mezi těmi, kteří chodí cvičit kvůli zdravotním problémům, způsobených přirozeným stárnutím organismu, a také společenskému kontaktu. Podle našeho názoru je druhá skupina i díky svým životním zkušenostem nejvnímavější a nejvděčnější.

Tak je tomu i v našem Regeneračním studiu Ideál a my bychom si přály, abychom našim stávajícím i nově příchozím alespoň trochu ulevily od jejich problémů, a aby energie vzájemného předávání všeho dobrého mezi námi neustále proudila:-).