Obsah cvičební jednotky

Naše cvičební jednotka je zaměřena na prevenci funkčních poruch páteře (tj. těch, které jsou způsobené svalovou nerovnováhou), zlepšení vadného držení těla a tím předcházení bolestí zad, event. odstranění těchto bolestí. Tam, kde již došlo ke strukturálním změnám na pohybovém systému, by měla vadu fixovat a bolest zad zmírnit. Obnovení a udržování svalové rovnováhy má pozitivní vliv i na gynekologické (např. po porodu nebo v klimakteriu) nebo urologické potíže.

Cvičení je určeno především ženám i mužům středního a vyššího věku. Vzhledem k tomu je nutné vzít na vědomí i další faktory vycházející z přirozeného stárnutí organismu. Může být ale také vhodné  pro cvičenky a cvičence mladšího věku, kteří jsou sice relativně zdrávi, ale dlouho necvičili a nechtějí hned nebo vůbec navštěvovat hodiny aerobiku či intenzivního posilování (např. maminky po šestinedělí).

Základ cvičení tvoří prostředky z oblasti především zdravotní tělesné výchovy, tzv. vyrovnávací cvičení. Jsou to jednoduché cviky zaměřené na danou oblast a co neúčelnější procvičení svalu, prováděné pomalu, v koordinaci s dechem a v nízkých výchozích polohách.Mezi vyrovnávací cvičení patří rovněž nácvik správného dýchání.

V kondiční části cvičební hodiny zařazujeme cvičení na zlepšení pohyblivosti kloubů, posílení svalů zad, břicha a hýždí, gynegymnastiku z důvodu zpevnění pánevního dna (gynekologické a urologické problémy).  Formou jednoduchých kroků a nenáročných krokových variací zlepšujeme činnost oběhového a dýchacího systému.

Princip metody Pilates, jejíž prvky rovněž zařazujeme do našeho cvičení, spočívá v zapojení těla i ducha, v soustředění pozornosti na centrum těla tzv. Powerhouse (tj. oblast beder, břicha, hýždí a boků). Využívá představivost a tím reflexně zapojuje příslušné svaly ke správně provedenému pohybu. Prodlužuje a zároveň zpevňuje svaly a tím dopomáhá také k optimálnímu tvarování postavy.

V části cvičební jednotky používáme overbal – lehký pružný a barevný míč o průměru cca 26 cm. Účinně dopomáhá při provádění uvolňujících, protahovacích a posilovacích cvičení, slouží jako balanční pomůcka k nácviku rovnováhy a stimulaci hlubokých svalů zádových, což je velmi účinné cvičení při bolestech zad.

Do některých cvičebních hodin zařazujeme rovněž cviky s třímetrovými therabandy z důvodu posílení především svalstva paží, zad, ale také jako prevenci osteoporózy.

Nezanedbatelný je psychicky příjemný pocit z různých barev overbalů a převážně žlutých (s nejmenším odporovým napětím) therabandů.

Celá cvičební jednotka je s hudebním doprovodem, výběr skladeb a rytmus odpovídá jednotlivým blokům. Využíváme příjemné rytmické i pomalejší skladby z různých oblastí hudby.  Kvalitní zvuková aparatura je samozřejmostí.