Stavba cvičební jednotky

Úvodní část:
10-12 min. rozcvičení – prohřátí, zlepšení pohyblivosti velkých kloubů (ve stoji)


Hlavní část:
40 min. v nízkých, základních cvičebních polohách
  • vyrovnávací cvičení – speciální cílené jednoduché cvičení zaměřené na konkrétní svalové skupiny, dýchací cvičení
  • rozvíjející cvičení – kondiční, Pilates, gynegymnastika
  • strečink, uvolnění páteře


Závěrečná část:
5-7 min. celkové uvolnění, relaxace.